Banka Përfituese:

Veneto Banka, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Tirana – Albania
Kodi Swift: ITSVALTR
Shënim: Cdo klient ka një Kod IBAN personal

Transfertat në mbërritje

  • Të gjitha llojet e pagesave që mbërrijnë nga bankat lokale në monedhat: LEK/EUR/USD
  • Të gjitha llojet e pagesave që vijnë nga bankat jashtë vendit në monedhat: EUR/USD
  • Emri, mbiemri i personit fizik/ subjektit juridik, (të dhëna të sakta) dhe Kodi IBAN

Transfertat e brendshme

  • Transferim fondesh nga llogaria në llogari në të gjitha sportelet e bankës sonë
  • Pagesat e Taksave dhe Tatimeve, Tatim Fitimi, Tatimi mbi të ardhurat, TVSH, Sigurimet, Taksat Vendore (Taksat e Bashkisë), Doganave, Porteve, Aeroporti
  • Faturat e OSSH, Ujësjellësit, Albtelekom, AMC, Vodafone, Gjobat e qarkullimit rrugor

Transfertat në nisje

  • Emri i plotë, adresa e përfituesit, Kodi IBAN, Kodi SWIFT i bankës së përfituesit
  • Qëllimi i pagesës, numri i faturës së mallrave të blera, numri i kontratës së shërbimit
  • Kërkesë - Transferta e firmosur dhe e vulosur nga personi fizik ose juridik
  • Fatura Proformë/ Kontrata e blerjes së mallrave/ Aktet e zhdoganimit të mallrave

 

Lista e Bankave Korrenspondente

 

Për më shumë informacione për këtë produkt mund të klikoni tek Rubrika Kushtet e Punës ose të vizitoni një prej filialeve tona.