Veneto Banka ofron pranë filialeve të saj shërbimin ATM 24 orë në cdo moment të ditës.

Shërbimi ATM pranë filialeve të Veneto Banka ju ofron mundësinë:

  • për të tërhequr cash në ATM-të e bankës pa komision bankar
  • për të verifikuar gjendjen e llogarisë si dhe të lëvizjeve në monedhat LEK/ EURO
  • për të printuar gjendjen e llogarisë rrjedhëse në cdo moment të ditës pa komision

Nëpërmjet këtij shërbimi, klienti përfiton sigurinë e të paturit para me vete në cdo kohë të cilën e ofron shërbimi ATM i Veneto Banka.

  • Per cdo informacion mund te kontaktoni "Kujdesin ndaj klientit" ne cdo kohe ne: 
    Tel.: 00355 4 2280555
  • Numri pa pagese i Call Center qe eshte ne sherbim ne 24 ore eshte:
    08008008

Informacion më të detajuar për këtë produkt, mund ta gjeni tek Rubrika Kushtet e Punës ose në broshurat informuese pranë filialeve tona.