• ÇFARE  NDODH ME LLOGARINE TIME NE VENETO BANKA?

Të gjithë Klientëve të Veneto Banka do t’u hapet një llogari e re rrjedhëse në Intesa Sanpaolo Bank Albania (ISBA).

Informacioni në lidhje me IBAN do të jetë në dispozicion nga 01 Tetor 2018.

Duke nisur nga 1 Tetori 2018, do të aplikohen Kushtet e punës për llogaritë rrjedhëse të Intesa Sanpaolo Bank Albania.

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/individual_terms_conditions_alb_24_sep_2018_2074_1.pdf

Për informacion më të detajuar ju lutemi të lexoni Përgjigjet e Pyetjeve më të Shpeshta (FAQ në PDF) në lidhje me të gjitha tipet e llogarive ose kontaktoni direkt Call Center.

 

PIKAT E KONTAKTIT

CALL CENTER: 0800 6000; +355 4 2276000; +355 692080903

Lista e Degeve ne Tirane(Link)

Lista e DegeveJashteTirane(Link)

Lista e ATM-ve(Link)(PDF)