• A DO TE KETE NDONJE EFEKT PER MUA SI KLIENT BIZNESI I VENETO BANKA, PAS BASHKIMIT?

 

Më 1 Tetor 2018, do të bëheni klientë të ISBA. Llogaritë tuaja të Veneto Banka do të kalojnë në ISBA dhe do të ndryshojnë numrat tuaj të llogarisë, gjithashtu edhe IBAN.

Nëse jeni edhe klient i ISBA (ose keni qenë klient i ISBA-së përpara se të bëheshit klient i VB), të gjitha llogaritë që keni në VB do të kalojnë si nën-llogari duke ju shtuar atyre që keni tashmë në ISBA. Këto llogari në ISBA do të kenë numra dhe IBAN të ri. 

Duke filluar nga data 1 tetor 2018, do të zbatohen Termat dhe Kushtet e Punës së Intesa Sanpaolo Bank Albania, të publikuara në degët dhe në faqen zyrtare të internetit të Bankës:

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/kushtet_e_punes_per_biznesin_e_vogel_isba_korrik_2018_alb_2039_1.pdf

 

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/sme_alb_tc_1_korrik_2015_updated_2034_1.pdf

 

http://www.intesasanpaolobank.al/web/pub/kushtet_e_punes_per_biznesin_e_madh_updated_alb_2035_1.pdf

 

Për informacion më të detajuar ju lutemi të lexoni Përgjigjet e Pyetjeve më të Shpeshta (FAQ në PDF) në lidhje me të gjitha llojet e llogarive, depozitave, kredive, kartave, vizitoni cilëndo prej Degëve tona ose kontaktoni direkt Call Center.

PIKAT E KONTAKTIT

CALL CENTER: 0800 6000; +355 4 2276000; +355 692080903

Lista e Degeve ne Tirane(Link)

Lista e DegeveJashteTirane(Link)

Lista e ATM-ve(Link)(PDF)