Veneto Banka ju ofron mundësi financimi për biznesin tuaj deri në 1 vit direkt në llogarinë rrjedhëse për likuiditete të ndryshme në pritje të pagesave.

Informacion më të detajuar për këtë produkt, gjeni skeden bashkangjitur ose në broshurat informuese pranë Filialeve tona.