Veneto Banka ju ofron mundësinë e kreditimit direkt në llogarinë rrjedhëse me afat deri në 1 vit deri në tre paga mujore vetëm duke patur të ardhura të qëndrueshme.

Informacion më të detajuar për këtë produkt, bashkangjitur gjeni skeden e produktit ose në broshurat informuese pranë Filialeve tona.