Nëse i përkisni moshës nga 18 deri në 65 vjec, mund të aplikoni  deri në 7.000 Euro/ 7.000 USD/ 1.000.000 ALL, (ekuvalenti në Lek ose USD).

Afati i kredisë konsumatore është deri në 5 vjet .

Mënyra e pagesës së është me këste mujore, madje edhe me një urdhër automatik direjt nga llogaria juaj, pa qenë nevoja të jesh prezent cdo muaj në Filial.

Informacion më të detajuar për këtë produkt, mund ta gjeni tek rubrika Kushtet e Punës ose në broshurat informuese pranë Filialeve tona.