• ÇFARE  NDODH ME KREDINE TIME NE VENETO BANKA?

Kushtet e Punës së kredisë dhe linjave të kredisë tuaj do të jenë të njëjta deri në maturimin (përfundimin e afatit të shlyerjes) e kredisë. 

Për klientët e përbashkët që kanë ekspozime kredie në të dyja bankat, do të hapet në Intesa Sanpaolo Bank Albania një nën-llogari për të ripaguar linjën e kredisë së Veneto Banka.

Data e këstit të kredisë do të jetë e njëjtë me atë që ju keni në Veneto Banka. Megjithatë, nëse data e këstit është një ditë pushimi zyrtar, atëherë ajo datë do të shtyhet në datën tjetër të punës.

Për informacion më të detajuar ju lutemi të lexoni Përgjigjet e Pyetjeve më të Shpeshta (FAQ në PDF) në lidhje me të gjitha llojet e kredive ose kontaktoni direkt Call Center.

 

PIKAT E KONTAKTIT

CALL CENTER: 0800 6000; +355 4 2276000; +355 692080903

Lista e Degeve ne Tirane(Link)

Lista e DegeveJashteTirane(Link)

Lista e ATM-ve(Link)(PDF)