Shërbimet që mund të kryeni:

  • Tërheqje nga ATM-të e Veneto Banka, 24 orë në 24 orë të ditës, pa komision;
  • Kontroll, printim dhe verifikim të veprimeve të kryera nga llogaria rrjedhëse;
  • Per cdo informacion mund te kontaktoni "Kujdesin ndaj klientit" ne cdo kohe ne: 
    Tel.: 00355 4 2280555

  • Numri pa pagese i Call Center qe eshte ne sherbim ne 24 ore eshte:
    08008008

  • e-mail: bisweb@venetobanka.al

 

SHËRBIMET VISA CLASSIC
Komision lëshimi 40 Eur
Limiti ditor i tërheqjeve në ATM 50.000 Lek
Komision për tërheqje në ATM-të e Veneto Banka 0 Lek
Komision tërheqje në ATM e ProCredit Bank 100 Lek
Komision tërheqje në ATM-të brenda vendit 150 Lek
Printimi i gjendjes së llogarisë në ATM ProCredit 100 Lek
Printimi i gjendjes së llogarisë ATM brenda vendit 150 Lek
Komision tërheqje në ATM jashtë vendit 2.5% e vlerës së transaksionit
Blerje në POS-et brenda vendit tonë 0 Lek
Blerje në POS-et jashtë vendit 1% e vlerës së transaksionit

Informacion më të detajuar për këtë produkt, mund ta gjeni tek rubrika Kushtet e Punës ose në broshurat informuese pranë Filialeve tona.