• ÇFARE  NDODH ME DEPOZITEN TIME TE VENETO BANKA?

Për Depozitat me Afat, Kushtet e Punës do të jenë të njëjta si në Veneto Banka deri në maturimin e afatit të Depozitës. Në datën e rinovimit të saj do të aplikohen Kushtet e Punës së ISBA.

Për Llogaritë e kursimit (ex Depositi Liberi of Veneto Bank) dhe llogarinë FUTURA, duke nisur nga 01 Tetor 2018 do të aplikohen Kushtet e punës së Intesa Sanpaolo Bank Albania.

Interesat e përllogaritura të llogarive të kursimit dhe/ose Futura do të likuidohen në Veneto Banka deri më 30 shtator 2018 dhe më pas interesat e ISBA do të nisin të aplikohen prej 1 Tetorit 2018.

Për llogaritë & depozitat me afat, të bllokuara, një llogari / depozitë me afat e re do të hapet në Intesa Sanpaolo Bank Albania me të njëjtin status “SIÇ ËSHTË” në Veneto Banka.

Për informacion më të detajuar ju lutemi të lexoni Përgjigjet e Pyetjeve më të Shpeshta (FAQ në PDF) në lidhje me të gjitha llojet e depozitave ose kontaktoni direkt Call Center.

PIKAT E KONTAKTIT

CALL CENTER: 0800 6000; +355 4 2276000; +355 692080903

Lista e Degeve ne Tirane(Link)

Lista e DegeveJashteTirane(Link)

Lista e ATM-ve(Link)(PDF)