consumator.JPG

Kredi Konsumatore

Print this page

Nëse i përkisni moshës nga 25 deri në 60 vjec, mund të aplikoni për blerjen e një shtëpie deri në 10.000 Euro, (ekuvalenti në Lek ose USD).

Afati i kredisë konsumatore është deri në 5 vjet dhe limiti i financimit është 70-80% e vlerës së investimit që konsiderohet si konsumator.

Mënyra e pagesës së është me këste mujore, madje edhe me një urdhër automatik direjt nga llogaria juaj, pa qenë nevoja të jesh prezent cdo muaj në Filial.

Informacion më të detajuar për këtë produkt, mund ta gjeni tek rubrika Kushtet e Punës ose në broshurat informuese pranë Filialeve tona.

Kursi i këmbimit

MonedhaBlerjeShitje
USD123,8697130,9622
EUR138,0422142,0315

2015-07-14 - 12:00.PD

Këto kurse janë të vlefshme vetëm për transaksionet në llogaritë rrjedhëse.

Detaje