Cariere.jpg

 

Njoftim për vend të lirë pune

Print this page

Veneto Banka sh.a., kerkon te punesoje nje person ne pozicionin e specialistit prane departamentit te IT-se, Core Banking System Specialist:

 

Detyrat dhe Pergjegjesite

 • Siguron mirefunksionimin e sistemit bankar si ne ambjentin live ashtu edhe ne test dhe disaster recovery
 • Menaxhon te drejtat dhe profilet e perdoruesve ne CBS si edhe parametrizimet e ndryshme.
 • Merr pjese ne analizimin e ndryshimeve ne nivel CBS, implementimin e zgjidhjeve ne ambjentin test, realizimin e testimeve si edhe implementimin ne ambjentin live.
 • Suporton perdoruesit e CBS ne lidhje me mirefunksionimin e ketij te fundit.
 • Merr pjese ne analizen dhe zhvillimet e projekteve te reja te sistemeve te teknologjise se informacionit.
 • Kryen procedurat e mbylljes ditore dhe mujore ne CBS.
 • Realizon raporte nga CBS (T-Sql) sipas nevojave te departamenteve te bankes ose te projekteve te rejaKualifikime te Nevojshme

 • Diplomë universitare në degen Informatikë, Inxhinieri informatike, Informatikë-Ekonomike ose te ngjashme.
 • Se paku 3 vjet eksperience ne programim, krijim raportesh etj.
 • Eksperience e provuar me BI platforms (data modeling, ETL, report development)
 • Njohuri te mira ne MS SQL Server, Oracle etj.
 • Njohuri te mira te standarteve te sigurise per zhvillimin e aplikimeve


Aftësi të Tjera

 • Te jete ne gjendje te punoje ne grup dhe i pavarur
 • Te jete ne gjendje te kuptoje dhe te jape prioritetet sipas problematikave
 • Te kete aftësi të mira komunikimi dhe te dije te komunikoje shumë mirë në gjuhën Italiane dhe Angleze.Personat e interesuar duhet të dërgojnë brenda datës 31 Mars 2016:

 • Letër “Shprehje Interesi” për Pozicionin
 • CV


Ne adresen e email-it it@venetobanka.al dhe risorseumane@venetobanka.al.


Vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen.

 

-         Ku ndodhemi? Harta e Prezences ne Shqiperi!

Kursi i këmbimit

MonedhaBlerjeShitje
USD123,8697130,9622
EUR138,0422142,0315

2015-07-14 - 12:00.PD

Këto kurse janë të vlefshme vetëm për transaksionet në llogaritë rrjedhëse.

Detaje